Raporty badawcze

Ogólnouniwersyteckie badania ankietowe

Raport z Ogólnouniwersyteckiego badania rekrutacyjnego (2024)
Raport z Badania Przejście między etapami edukacyjnymi (2023)

Badania studentów

Badania doktorantów

Badania nauczycieli akademickich

 • Raport z 1 edycji (2010)
 • Raport z 2 edycji (2018)
 • Raport Nauczanie w dobie pandemii i perspektywa powrotu do normalności (2021)

 

Analizy dotyczące rekrutacji na studia na UW

 • Raport dotyczący przebiegu rekrutacji na Uniwersytecie Warszawskim w 2009 roku oraz Aneks i Prezentacja
 • Raport dotyczący przebiegu rekrutacji na Uniwersytecie Warszawskim w 2010 roku oraz Prezentacja
 • Raport dotyczący przebiegu rekrutacji na Uniwersytecie Warszawskim w 2011 roku oraz Prezentacja
 • Raport dotyczący przebiegu rekrutacji na Uniwersytecie Warszawskim w 2012 roku oraz Prezentacja
 • Raport dotyczący przebiegu rekrutacji na Uniwersytecie Warszawskim w 2013 roku oraz Prezentacja
 • Raport dotyczący przebiegu rekrutacji na Uniwersytecie Warszawskim w 2014 roku oraz Prezentacja
 • Prezentacja dotycząca przebiegu rekrutacji na Uniwersytecie Warszawskim w 2015 roku
 • Raport dotyczący przebiegu rekrutacji na Uniwersytecie Warszawskim w 2017 roku

 

Badania losów absolwentów

Ekonomiczne aspekty losów absolwentów UW (2016)

 • Raport Studium karier absolwentów UW. Suplementy do Raportu do pobrania tutaj.

Projekt Monitorowanie losów absolwentów z wykorzystaniem danych ZUS (2011 – 2015)

 • Raport końcowy z projektu „Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych” jest dostępny na stronach Instytutu Badań Edukacyjnych. Pozostałe raporty z tego projektu zostały przekazane do dyspozycji Instytutu Badań Edukacyjnych.

Badanie panelowe absolwentów UW (2013)

 • Raport Studium karier absolwentów UW

 

Inne raporty

 • Raport Biblioteki (2010)
 • Raport Pensum. Sposoby obliczania obciążenia dydaktycznego pracowników w jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego. Poziom praktyk (2013)
 • Raport Realizacja postanowień Europejskiej Karty Naukowca na Uniwersytecie Warszawskim (2015). Druga edycja tego badania była przeprowadzona w 2022 r. (raport w języku polskim i w języku angielskim (English version)).
 • Raport Zjawisko dropout na Uniwersytecie Warszawskim (2015)