Badania losów absolwentów

PEJK od 2010 roku prowadzi badania losów absolwentów szkół wyższych. W latach 2011 – 2015 zrealizowaliśmy projekt Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych ZUS finansowany przez Instytut Badań Edukacyjnych. Projekt składał się z trzech części. Celem pierwszej części było przygotowanie metodologii kompleksowego monitorowania losów absolwentów szkół wyższych, w tym przede wszystkim wypracowanie sposobów wykorzystania danych administracyjnych gromadzonych przez uczelnie oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kolejne dwie części miały na celu wypracowanie narzędzi niezbędnych do upowszechnienia badań losów absolwentów wykorzystujących dane administracyjne ZUS.
Więcej informacji na temat projektu można znaleźć tutaj.

Członkowie zespołu PEJK są obecnie odpowiedzialni za wdrażanie i rozwijanie Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), który wykorzystuje metodologię wypracowaną w projekcie Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych ZUS.
Więcej informacji na temat systemu ELA można znaleźć tutaj.

Do zadań PEJK należy także powadzenie badań dotyczących losów absolwentów UW. Do tej pory zostały przygotowane następujące opracowania: