Wystąpienia konferencyjne

 • W dniu 21 października 2019 roku Albert Izdebski uczestniczył w konferencji ,,Nurty Badań Młodych Naukowców w Obszarze Polityki Społecznej” organizowanej przez Katedrę Ustroju Pracy i Rynku Pracy Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. W trakcie której wygłosił referat: Badanie ekonomicznych losów absolwentów UW – na podstawie danych panelowych.
 • W dniach 11-14 września 2019 roku Mikołaj Jasiński, Tomasz Zając i Marek Bożykowski będą uczestniczyli w XVII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym we Wrocławiu. W trakcie konferencji, 11 września, wygłoszą referat przygotowany wspólnie z Agnieszką Chłoń-Domińczak z SGH: „Równość we wszystkim oprócz płac? Luka płacowa według płci wśród absolwentów studiów ścisłych i technicznych I i II stopnia”
 • W dniach 20-23 sierpnia 2019 roku Mikołaj Jasiński, Tomasz Zając i Marek Bożykowski uczestniczyli w międzynarodowej konferencji „14th Conference of the European Sociological Association. Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging.” w Manchester w Wielkiej Brytanii. W trakcie konferencji, 21 sierpnia, wraz z Agnieszką Chłoń-Domińczak z SGH, wygłosili referat: „Equal in Everything but the Paycheck? Gender Pay Gap among Students and Graduates of First-, Second-, and Third-Cycle Studies in Poland.”
 • 23 maja 2019 roku Marek Bożykowski uczestniczył w IV Ogólnopolskiej Konferencji Akademickich Biur Karier w Szczecinie, w ramach której wygłosił prezentację „Rzetelne dane na temat rynku pracy – skąd czerpać aktualne informacje?” przygotowaną razem z Mikołajem Jasińskim i Tomaszem Zającem.
 • 17 maja 2019 roku Mikołaj Jasiński uczestniczył w VI Konferencji „Dzień Kultury Jakości Uczelni” w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w ramach której wygłosił prezentację „Lekarz i pielęgniarki – losy absolwentów uczelni medycznych na rynku pracy” przygotowaną razem z Markiem Bożykowskim i Tomaszem Zającem. Prezentacja była przyczynkiem do rozmów o współpracy z WUM nt. prowadzenia wspólnych działań badawczych związanych z jakością kształcenia, losami absolwentów i zagadnieniami zdrowia publicznego.
 • 11 grudnia 2018 r. Marek Bożykowski, Mikołaj Jasiński i Tomasz Zając wygłosili referat pt. „Polish Graduate Tracking System” na konferencji grupy roboczej Evidence Based Policy Making in Vocational Education and Training and Higher Education w ramach Central Asia Education Platform PHASE II (CAEP 2). Konferencja odbyła się w Biszkeku w Kirgistanie.
 • W dniu 20 lipca 2018 roku Mikołaj Jasiński, Tomasz Zając i Marek Bożykowski uczestniczyli w światowej konferencji pn. „XIX ISA World Congress of Sociology”. W trakcie konferencji wygłosili referaty:
  • „All That Glitters Is Not Gold. Inequality of Labour Market Outcomes Among Polish STEM Graduates.” (Tomasz Zając),
  • „A New Hope – Integrated Information from Registers As a Chance for Policy Makers and Scientists in Poland” (Mikołaj Jasiński, Tomasz Zając, Marek Bożykowski).
 • Oba referaty zostały bardzo dobrze przyjęte. Ich efektem była ciekawa dyskusja oraz propozycje współpracy ze strony znaczących zagranicznych ośrodków badawczych.
 • W dniu 10 lipca 2018 roku Mikołaj Jasiński oraz Tomasz Zając uczestniczyli w Seminarium Rankingowym Perspektywy 2018 organizowanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. W trakcie seminarium wygłosili referaty:
  • „Ekonomiczne Losy Absolwentów – najnowsza edycja badania i kierunki rozwoju” (Mikołaj Jasiński)
  • „Akademicki System Informacji (ASIA) – narzędzie wspierające rekrutację” (Mikołaj Jasiński, Tomasz Zając)
 • W dniu 22 czerwca 2018 roku Mikołaj Jasiński, Marek Bożykowski i Agnieszka Chłoń-Domińczak wygłosili referat pt „Graduates’ Tracking with Administrative Data in Poland”. Prelegenci zostali zaproszeni przez Uniwersytet Wiedeński do przedstawienia Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (systemu ELA). Prezentacja stanowiła element spotkania przedstawicieli konsorcjum 12 austriackich uczelni projektujących zbliżony system monitorowania losów absolwentów w ramach „HRSM Project: Graduate Tracking”.
 • W dniu 30 listopada 2017 roku podczas seminarium „Wykorzystanie danych administracyjnych dla celów badawczych i oceny skutków polityk publicznych” organizowanego przez Instytut Badań Strukturalnych, Mikołaj Jasiński oraz Agnieszka Chłoń-Domińczak wygłosili prezentację nt. danych zebranych w ramach Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), które pozwalają na śledzenie sytuacji absolwentów na rynku pracy zależnie od ukończonego kierunku studiów, pt. „Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA)”
 • 29 listopada 2017 roku w ramach IV edycji Kongresu Rozwoju Edukacji we Wrocławiu Marek Bożykowski poprowadził warsztat pt. „Użycie systemu ELA przez uczelnie – jak analizować dane dla całej uczelni i danego kierunku?”
 • W dniach 23-25 listopada 2017 roku przedstawiciele PEJK, Mikołaj Jasiński i Marek Bożykowski wraz z Agnieszką Chłoń-Domińczak ze Szkoły Głównej Handlowej, uczestniczyli w 12th European Quality Assurance Forum w Rydze. Podczas konferencji wygłosili referat: pt. „Graduates’ Tracking with Administrative Data. How it is Done in Poland”
 • W dniach 29 października – 4 listopada 2017 roku przedstawiciele PEJK, Mikołaj Jasiński, Tomasz Zając i Marek Bożykowski wraz z Agnieszką Chłoń-Domińczak ze Szkoły Głównej Handlowej, uczestniczyli w XXVIII IUSSP International Population Conference w Kapsztadzie. W trakcie konferencji wygłosili referat: pt. „Graduates’ Tracking with Administrative Data”
 • W dniu 30 czerwca 2017 roku Mikołaj Jasiński wygłosił prezentację podczas inauguracji w MNiSW II edycji Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych (ELA).
 • W dniu 29 czerwca 2017 roku, przedstawiciele PEJK, Mikołaj Jasiński, Tomasz Zając, Marek Bożykowski oraz Agnieszka Chłoń-Domińczak poprowadzili warsztaty dla Ministerstwa Edukacji Republiki Azerbejdżanu, poświęcone prezentacji założeń Ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych pn. „Measures and Mathodology for the Polish Graduate Tracking System”.
 • W dniach 1-9 czerwca 2017 roku, przedstawiciele PEJK, Mikołaj Jasiński, Albert Izdebski, Marek Bożykowski, Joanna Konieczna-Sałamatin poprowadzili cztery warsztaty zorganizowane przez UZZJK UW z przedstawicielami WZZJK jednostek UW poświęcone wykorzystaniu wyników badań karier absolwentów UW przez społeczność akademicką poszczególnych jednostek pn. „Badanie karier absolwentów UW – jak analizować dane dla całej uczelni i danego kierunku?”.
 • W dniach 11-12 maja 2017 roku, przedstawiciele PEJK, Mikołaj Jasiński, Albert Izdebski, Tomasz Zając oraz Marek Bożykowski uczestniczyli w Konferencji IFiS PAN pt. „From School to Work. Badanie ścieżek edukacyjnych i zawodowych”. W trakcie konferencji wygłosili referat: „Rynek pracy absolwentów szkół wyższych – wygrani i przegrani.”
 • W dniu 6 kwietnia 2017 roku, przedstawiciele PEJK, Mikołaj Jasiński, Tomasz Zając, Marek Bożykowski oraz Bartłomiej Banaszak poprowadzili wspólne warsztaty polsko-litewskie PEJK UW oraz MOSTA pod patronatem MNiSW, poświęcone problemom badań edukacyjnych wykorzystujących dane administracyjne oraz współpracy badawczej UW i MOSTA pn. „Polish Graduate Tracking System”.
 • W dniach 29-30 marca 2017 roku, przedstawiciele PEJK, Mikołaj Jasiński, Tomasz Zając oraz Marek Bożykowski uczestniczyli w konferencji w ramach Narodowego Kongresu Nauki pt. „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?”. W trakcie konferencji wygłosili dwa referaty:
  • „Możliwości międzyuczelnianej współpracy w kwestii badań procesów kształcenia” (Marek Bożykowski),
  • „Badania losów absolwentów jako narzędzie doskonalenia jakości i oferty dydaktycznej uczelni” (Marek Bożykowski, Mikołaj Jasiński, Tomasz Zając).
 • W dniu 23 lutego 2017, podczas konferencji CSHE Visiting Scholar Research Colloquium, Center for Studies in Higher Education, University of California, Berkeley, Tomasz Zając wygłosił referat: Plastic and Accidental Students: A Study of Student Early Departure at a Leading University in Poland.
 • W dniach 28-30 września 2016 r. przedstawiciele PEJK, Mikołaj Jasiński, Tomasz Zając, Marek Bożykowski oraz Marek Styczeń uczestniczyli w konferencji „Metodologiczne inspiracje 2016. Badania ilościowe w naukach społecznych – wyzwania i problemy”. W trakcie konferencji wygłosili referat pn. „Ogólnopolskie badania ekonomicznych losów absolwentów uczelni – pierwszy krok ku powszechnemu wykorzystaniu zasobów administracyjnych państwa do celów naukowych.”
 • W dniu 18 maja 2016 roku, w trakcie konferencji prasowej organizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z okazji uruchomienia Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych Mikołaj Jasiński przedstawił założenia funkcjonowania systemu, prezentacja pn. „Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych”.
 • W dniach 10 i 11 maja 2016 roku, w trakcie ogólnopolskich szkoleń, zorganizowanych przez MNiSW, reprezentanci zespołu PEJK, Mikołaj Jasiński, Tomasz Zając, Marek Bożykowski, prowadzili szkolenia dla biur karier szkół wyższych pn. „Zatrudnialność i monitorowanie karier zawodowych absolwentów”.
 • W dniu 4 listopada 2015 r., podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Wydział Filozofii i Socjologii UW pn. „Metody i idee” odbywającej się w dniach 3-4 listopada 2015 r. w Warszawie Mikołaj Jasiński wygłosił referat pt. „Badania losów absolwentów z wykorzystaniem danych administracyjnych. Nowe podejścia, sprawdzona metodologia”
 • W dniu 20 października 2015 r., podczas konferencji zorganizowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych pn. „Badania dla edukacji” odbywającej się w dniach 19-20 października 2015 r. w Warszawie, w ramach panelu Edukacja a spójność społeczna przedstawiciele PEJK: Mikołaj Jasiński i Tomasz Zając, wygłosili referat pt. „Monitorowanie losów absolwentów szkół wyższych. Projekty – wyniki – perspektywy”
 • W dniach 8-9 października 2015 r. przedstawiciele PEJK: Mikołaj Jasiński i Joanna Konieczna-Sałamatin, podczas warsztatu organizowanego przez Wydział Artes Liberales UW dla przedstawicieli rektorów uczelni ukraińskich pt. „Інноваційний університет та лідерство” („Innowacyjny uniwersytet i przywództwo”) przeprowadzili dwudniowe szkolenie pt. „Projakościowe badania studentów i absolwentów”.
 • W dniach 1-2 października 2015 r. przedstawiciele PEJK: Mikołaj Jasiński, Tomasz Zając i Marek Bożykowski, uczestniczyli w charakterze ekspertów w konferencji pt. „Graduate tracking: prospects and applications” zorganizowanej w Wilnie przez litewski Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA).
 • W dniu 29 września 2015 r. przedstawiciele PEJK: Mikołaj Jasiński i Marek Bożykowski, przedstawili na organizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju IX Konferencji Ewaluacyjnej referat pt. „Potencjał danych administracyjnych w badaniach losów absolwentów”.
 • W dniu 3 września 2015 r. przedstawiciele PEJK: Mikołaj Jasiński, Tomasz Zając i Marek Bożykowski, przedstawili na organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Peer Learning Seminar „Tracking graduates’ career paths” referat pt. „Graduate tracking at national level in Poland: methodological, organisational and legal aspects”.
 • W dniu 26 sierpnia 2015 r., podczas międzynarodowej konferencji pn. 12th Conference of the European Sociological Association odbywającej się w dniach 25-28 sierpnia 2015 r. w Pradze, przedstawiciele PEJK wygłosili dwa referaty:
  • referat Marka Bożykowskiego, Mikołaja Jasińskiego i Tomasza Zająca pt. „Same same but different. How graduates from the same major at different universities end up on different positions on the job market?”
  • referat Agaty Komendant-Brodowskiej i Tomasza Zająca pt. „Dropout or walkout? Analysis of the dropout phenomenon from the rational choice theory perspective – example of University of Warsaw”
 • W dniu 21 maja 2015 roku, podczas konferencji Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego pt. „EWALUACJA W EDUKACJI – doświadczenia i perspektywy” Mikołaj Jasiński wziął udział w panelu i wygłosił referat pt. „System Ewaluacji Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim przykład rozwoju kultury ewaluacyjnej na uczelni”
 • W dniu 17 lutego 2014 roku odbyła się ogólnopolska konferencja przygotowana przez PEJK. Zaprezentowano wyniki badania „Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”. W spotkaniu udział wzięły m.in. władze UW, przedstawiciele MNiSW oraz reprezentanci najważniejszych polskich uczelni.