Zespół

dr hab. Mikołaj Jasiński – koordynator zespołu

Adiunkt w Zakładzie Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej Instytutu Socjologii UW. Specjalizuje się w teorii wyboru społecznego (teoria gier kooperacyjnych) i statystyce. W IS UW prowadzi zajęcia z tych dwóch dziedzin. Współzałożyciel Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia. Wykładowca na szkoleniach (MRR, MNiSW oraz IS UW) z dziedziny metodologii badań społecznych, w tym ewaluacji oraz metodyki monitorowania losów absolwentów szkół wyższych. Uczestniczył w licznych programach badawczych – zarówno naukowych, jak i komercyjnych. Kierownik cyklu projektów „Monitorowanie losów absolwentów uczelni z wykorzystaniem danych administracyjnych ZUS”. Współtwórca Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) i kierownik zespołu analitycznego systemu ELA. Autor publikacji i referatów m.in. na temat metodologii badań ilościowych, procesów decyzyjnych w zgromadzeniach, ewaluacji, badań edukacyjnych i rynku pracy. Jest żonaty, ma czwórkę dzieci. Ma też czworonożnego przyjaciela – psa o imieniu Arrow. Najważniejsza pasja to góry. Są zawsze piękne. Przepada za turystyką pieszą, choć główną pasją jest wspinaczka. Od 4 roku życia jeździ na nartach (chciałby spróbować ski-touru). Dużo biega, najchętniej na długich dystansach, na razie do 46 km (marzy o ultramaratonach).

dr Albert Izdebski

Socjolog, absolwent Instytutu Socjologii UW. Zajmuje się problematyką nierówności społecznych. Główne zainteresowania dydaktyczne i badawcze to: społeczno-ekonomiczne i demograficzne aspekty transformacji ustrojowej w Polsce. Uczestniczy w projektach badawczych PHARE oraz badaniach ewaluacyjnych poświęconych efektom reintegracji społecznej. W badaniach edukacyjnych koncentruje swoje zainteresowania na społecznych uwarunkowaniach procesu osiągnięć edukacyjnych i roli, jaką odgrywa organizacja systemu edukacji w kształtowaniu procesów selekcji i ich konsekwencji. Hobby: ichtiofauna – fazy życia i szlaki wędrówek ryb diadromicznych, w szczególności ryb katadromicznych.

dr Tomasz Zając

Adiunkt w Instytucie Socjologii UW. Z Pracownią Ewaluacji Jakości Kształcenia współpracuje od października 2008 r. Uczestniczył w licznych projektach badawczych dotyczących ścieżek edukacyjnych i zawodowych studentów i absolwentów. Prowadził badania dotyczące wyborów edukacyjnych kandydatów na studia, trajektorii studiowania, przejść pomiędzy etapami edukacji wyższej oraz losów zawodowych absolwentów. Specjalizuje się w wykorzystywaniu danych administracyjnych w badaniach społecznych. Jest jednym z twórców metodologii badawczej wykorzystywanej w ramach Ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych. W latach 2016-2017 odbywał staż naukowy w Center for Studies in Higher Education na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. W wolnych chwilach uwielbia eksperymentować w kuchni.

prof. ucz. dr hab. Joanna Konieczna-Sałamatin

Pracuje na Wydziale Socjologii UW, w Katedrze Modeli Formalnych i Metod Ilościowych w Socjologii. Łączy zainteresowania metodologią badań społecznych i procesami transformacyjnymi w Europie Wschodniej, szczególnie na Ukrainie. Na Uniwersytecie prowadzi zajęcia ze statystyki i warsztaty analizy danych ilościowych. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w badaniach społecznych. Jako niezależna badaczka i specjalistka w zakresie metodologii, uczestniczyła w wielu projektach w Polsce i Europie Wschodniej, współpracując m.in. z administracją publiczną (ministerstwami, wojewódzkimi urzędami pracy) i organizacjami pozarządowymi (m.in. z Instytutem Spraw Publicznych, Fundacją im. Stefana Batorego, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej), a także z Instytutem Polskim w Kijowie. Współprojektowała i realizowała wiele jakościowych i ilościowych badań na Ukrainie, jest autorką raportów i artykułów dotyczących społeczeństwa ukraińskiego. Od 1999 roku jest członkinią polskiego zespołu European Values Study. Hobbistycznie zajmuje się rysunkiem i grafiką komputerową, relaksuje się biegając i jeżdżąc na rowerze.

dr Marek Bożykowski

Specjalista w dziedzinie analizy ilościowej, losowania prób oraz konstruowania wskaźników. Brał udział w wielu projektach badawczych w tym Monitorowaniu Jakości Rządzenia oraz Monitorowaniu losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Naukowo zajmuje się teorią sprawiedliwości, zwłaszcza problemem podziału zbioru dóbr niepodzielnych, teorią gier oraz teorią wyboru społecznego. W wolnych chwilach poświęca się poezji, pracy w teatrze i grom karcianym. Interesuje się też wierzeniami ludowymi i toksykologią.

Marta Chełminiak

Socjolog, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych SGGW oraz studiów podyplomowych z zakresu informatyki i technologii informacyjnych. Interesuje się migracjami ludności w Europie, sytuacją mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. Miłośniczka zwierząt, marzy o założeniu hodowli psów rasowych, właścicielka dwóch psów chihuahua.

mgr Paulina Steckiewicz

Geograf, absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW. Zajmowała się zagadnieniami rozwoju turystyki w Wietnamie oraz systemem informacji geograficznej (GIS). Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami na Wydziale Zarządzania UW. Interesuje się genealogią i historią Warszawy. Uwielbia podróże, żeglarstwo, kajakarstwo i jazdę na rowerze.

mgr Przemysław Kopa

Informatyk i socjolog, absolwent UW oraz WWSI. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu administracji systemami GNU/Linux na Politechnice Łódzkiej. Interesuje się analizą danych, historią informatyki oraz kulturą internetu. Lubi zgłębiać nowinki techniczne, oglądać filmy i grać w stare gry wideo.