Badania Archive

  • Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, dr hab. Sławomir Żółtek, prof. ucz., 18 grudnia 2023 r. powołał zespół roboczy ds. przeprowadzenia badania dotyczącego potrzeb socjalnych oraz sytuacji majątkowo-bytowej studentów Uniwersytetu Warszawskiego. […]

    Badanie dotyczące potrzeb socjalnych studentów UW

    Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, dr hab. Sławomir Żółtek, prof. ucz., 18 grudnia 2023 r. powołał zespół roboczy ds. przeprowadzenia badania dotyczącego potrzeb socjalnych oraz sytuacji majątkowo-bytowej studentów Uniwersytetu Warszawskiego. […]

    Zobacz więcej