Do pobrania

Raporty z Ogólnouniwersyteckiej Ankiety Oceniającej Jakość Kształcenia na UW 

 • Raport z 2 edycji Ogólnouniwersyteckiej Ankiety Oceniającej Jakość Kształcenia na UW.
 • Raport z 3 edycji Ogólnouniwersyteckiej Ankiety Oceniającej Jakość Kształcenia na UW.
 • Raport z 4 edycji Ogólnouniwersyteckiej Ankiety Oceniającej Jakość Kształcenia na UW.
 • Raport z 5 edycji Ogólnouniwersyteckiej Ankiety Oceniającej Jakość Kształcenia na UW.

Analizy Rekrutacyjne

 • Raport dotyczący przebiegu rekrutacji na Uniwersytecie Warszawskim w 2009 roku wraz  z Aneksem i Prezentacją.
 • Raport dotyczący przebiegu rekrutacji na Uniwersytecie Warszawskim w 2010 roku wraz z Prezentacją.
 • Raport dotyczący przebiegu rekrutacji na Uniwersytecie Warszawskim w 2011 roku wraz z Prezentacją.
 • Raport dotyczący przebiegu rekrutacji na Uniwersytecie Warszawskim w 2012 roku wraz z Prezentacją.
 • Raport dotyczący przebiegu rekrutacji na Uniwersytecie Warszawskim w 2013 roku wraz z Prezentacją.
 • Raport dotyczący przebiegu rekrutacji na Uniwersytecie Warszawskim w 2014 roku wraz z Prezentacją.
 • Prezentacja dotycząca przebiegu rekrutacji na Uniwersytecie Warszawskim w 2015 roku.

Badanie losów absolwentów

 • Raport końcowy z projektu „Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”. Raport końcowy jest dostępny na stronach Instytutu Badań Edukacyjnych. Pozostałe raporty z tego projektu zostały przekazane do dyspozycji Instytutu Badań Edukacyjnych.

Ekonomiczne aspekty losów absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego

 • Raporty do pobrania tutaj.

Inne raporty

Realizacja postanowień Europejskiej Karty Naukowca na Uniwersytecie Warszawskim.

Pensum. Sposoby obliczania obciążenia dydaktycznego pracowników w jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego. Poziom praktyk.

Biblioteki.

Ocena zajęć „Dydaktyka Szkoły Wyższej” dla doktorantów

Formularz informacyjny dotyczący zajęć z zakresu dydaktyki szkoły wyższej