Ekonomiczne aspekty losów absolwentów UW

Ekonomiczne aspekty losów absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego

Poniżej przedstawiamy suplement do Studium karier absolwentów UW w postaci 171 raportów opisujących sytuację absolwentów poszczególnych kierunków studiów, o ile liczba absolwentów danego kierunku w analizowanym roku nie była niższa niż 10 osób.
Raporty te zawierają zestawienie najważniejszych wskaźników charakteryzujących sytuację zawodową absolwentów.

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

Instytut Ameryk i Europy

Wydział Biologii

Wydział Chemii

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii (dawniej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych)

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii (dawniej na Wydziale Historycznym)

Wydział Filozofii i Socjologii

Wydział Fizyki

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Geologii

Wydział Historyczny

Wydział Lingwistyki Stosowanej

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (dawniej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych)

Wydział Neofilologii

Wydział Orientalistyczny

Wydział Pedagogiczny

Wydział Polonistyki

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Psychologii

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Wydział Zarządzania

Samorząd terytorialny i polityka regionalna

Pozostałe jednostki

Artes liberales

Bioinformatyka i biologia systemów

Energetyka i chemia jądrowa

Inżynieria nanostruktur

Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne

Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie

Zarządzanie środowiskiem