Ekonomiczne aspekty losów absolwentów UW

Ekonomiczne aspekty losów absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego

Poniżej przedstawiamy suplement do Studium karier absolwentów UW w postaci 171 raportów opisujących sytuację absolwentów poszczególnych kierunków studiów, o ile liczba absolwentów danego kierunku w analizowanym roku nie była niższa niż 10 osób.
Raporty te zawierają zestawienie najważniejszych wskaźników charakteryzujących sytuację zawodową absolwentów.

[spoiler title=”Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] [/spoiler] [spoiler title=”Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] [/spoiler] [spoiler title=”Instytut Ameryk i Europy” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] [/spoiler] [spoiler title=”Wydział Biologii” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] [/spoiler] [spoiler title=”Wydział Chemii” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] [/spoiler] [spoiler title=”Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii (dawniej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych)” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] [/spoiler] [spoiler title=”Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii (dawniej na Wydziale Historycznym)” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] [/spoiler] [spoiler title=”Wydział Filozofii i Socjologii” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] [/spoiler] [spoiler title=”Wydział Fizyki” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] [/spoiler] [spoiler title=”Wydział Geografii i Studiów Regionalnych” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] [/spoiler] [spoiler title=”Wydział Geologii” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] [/spoiler] [spoiler title=”Wydział Historyczny” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] [/spoiler] [spoiler title=”Wydział Lingwistyki Stosowanej” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] [/spoiler] [spoiler title=”Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] [/spoiler] [spoiler title=”Wydział Nauk Ekonomicznych” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] [/spoiler] [spoiler title=”Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (dawniej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych)” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] [/spoiler] [spoiler title=”Wydział Neofilologii” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] [/spoiler] [spoiler title=”Wydział Orientalistyczny” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] [/spoiler] [spoiler title=”Wydział Pedagogiczny” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] [/spoiler] [spoiler title=”Wydział Polonistyki” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] [/spoiler] [spoiler title=”Wydział Prawa i Administracji” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] [/spoiler] [spoiler title=”Wydział Psychologii” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] [/spoiler] [spoiler title=”Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] [/spoiler] [spoiler title=”Wydział Zarządzania” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] [/spoiler] [spoiler title=”Samorząd terytorialny i polityka regionalna” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] [/spoiler] [spoiler title=”Pozostałe jednostki” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

Artes liberales

Bioinformatyka i biologia systemów

Energetyka i chemia jądrowa

Inżynieria nanostruktur

Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne

Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie

Zarządzanie środowiskiem

[/spoiler]