Badania doktorantów

II edycja Ogólnouniwersyteckiej Ankiety dla Doktorantów (2014)

Druga edycja Ogólnouniwersyteckiej Ankiety dla Doktorantów została przeprowadzona w 2014 roku, czyli trzy lata po pierwszej edycji. Zakres tematyczny badania był bardzo podobny do poprzedniej edycji badania i obejmował następujące obszary:

 • Organizacja studiów,
 • Aktywność naukowa doktorantów,
 • Rola i pozycja doktorantów,
 • Przestrzeganie praw doktorantów,
 • Sytuacja zawodowa i bytowa doktorantów,
 • Zadowolenie ze studiów.

Niezmieniona w porównaniu do pierwszej edycji pozostała także metodologia badania. Badani otrzymali wiadomości e-mail z zaproszeniem do ankiety internetowej. Badanie rozpoczęło się 3 czerwca i trwało do 30 września 2014 roku. Wiadomości zawierające link do ankiety zostały wysłane do 3048 osób. W badaniu wzięło udział 235 doktorantów.

Raport z II edycji udostępniamy w sekcji „Publikacje”.


I edycja Ogólnouniwersyteckiej Ankiety dla Doktorantów (2011)

W roku 2011 po raz pierwszy została przeprowadzona Ogólnouniwersytecka Ankieta dla Doktorantów. Badanie miało na celu zbadanie postrzegania warunków kształcenia na UW przez doktorantów i stanowi dopełnienie wcześniejszych ankiet ogólnouczelnianych prowadzonych w dwóch innych środowiskach akademickich: studentów i pracowników UW.

Doktoranci stanowią szczególną grupę. Z jednej strony są odbiorcą procesów dydaktycznych (kształcą się na studiach III stopnia), z drugiej zaś są ich twórcą (prowadzą zajęcia dydaktyczne). Dualność usytuowania doktorantów w społeczności akademickiej znacząco wpłynęła na kształt kwestionariusza. W badaniu zostały uwzględnione następujące obszary badawcze:

 • Oferta dydaktyczna dla doktorantów dydaktyka,
 • Aktywność dydaktyczna doktorantów,
 • Rozwój naukowy doktorantów,
 • Pozycja doktorantów na uczelni,
 • Sytuacja bytowa doktorantów,
 • Wsparcie działalności doktorantów ze strony uczelni,
 • Przestrzeganie praw człowieka.

Badanie realizowane było od 6 czerwca do 31 lipca 2011 roku. Badanie zostało zrealizowane przy pomocy aplikacji Ankieter – narzędzia informatycznego, które wykorzystano do prowadzenia wśród studentów Ogólnouniwersyteckich Ankiet Oceniających Jakość Kształcenia. Wiadomości e-mail zawierające link do badania zostały wysłane do 2292 osób. W badaniu wzięło udział 576 doktorantów.

Raport z I edycji udostępniamy w sekcji „Publikacje”.