Analizy dotyczące rekrutacji na studia na UW

Podejmowanie decyzji dotyczących kształcenia na uczelni oraz projektowanie jej rozwoju musi być wsparte rzetelnymi informacjami na temat bieżących procesów zachodzących w społeczności akademickiej. Wiadomo również, że jednym z kluczowych czynników wpływających na sukces kształcenia jest stan „na wejściu”: prognozy demograficzne dotyczące kandydatów na studia, poziom przygotowania kandydatów na studia, sposób podejmowania przez tych kandydatów decyzji o wyborze kierunku studiów, panujące wśród nich opinie na temat Uniwersytetu, wreszcie ich postawy i oczekiwania wobec planowanych studiów. Projektowanie programów studiów, opracowywanie metod dydaktycznych oraz strategie rozwoju uczelni (dotyczące m.in. procedur rekrutacyjnych) będą skuteczne tylko wtedy, gdy uwzględnią wspomniany ów stan początkowy osób kształconych na Uniwersytecie.

Świadomość ważności tych kwestii jest przyczyną systematycznych analiz procesów rekrutacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim prowadzonych przez Pracownię Ewaluacji Jakości Kształcenia od 2009 rok. Co roku wyniki tych analiz są przedstawiane władzom Uczelni i społeczności akademickiej UW w postaci Raportów na temat przebiegu rekrutacji (dostępne w zakładce „Raporty badawcze„).