Projekty

W ramach prowadzonych projektów Pracownia zmierza do poznania opinii i potrzeb nie tylko studentów, doktorantów oraz pracowników Uczelni, ale także kandydatów na studia i absolwentów. W szczególności przedmiotem zainteresowań Pracowni są:

  • warunki kształcenia;
  • opinie pracowników, doktorantów oraz studentów na temat kształcenia
  • ścieżki (tzw. „trajektoria”) studiowania
  • losy i ścieżki kariery absolwentów

Badania dotyczące wymienionych zagadnień tworzą wdrażany systematycznie przez PEJK system monitorowania jakości kształcenia: