• Niestety mieliśmy awarię strony internetowej. Staramy się odtworzyć ją w podobnym kształcie i bez strat w zawartości informacyjnej. Prace potrwają jakiś czas, prosimy o cierpliwość!
  • Kończy się semestr, wkrótce uruchamiamy kolejną edycję Studenckiej Oceny Zajęć Dydaktycznych
  • Ogólnopolski sytem monitorowania ekonomicznych losów absolwentów uczelni jest już dostępny. Zapraszamy na stronę http://ela.nauka.gov.pl