• 9 kwietnia rozpoczęło się badanie potrzeb socjalnych i sytuacji bytowo-majątkowej studentek i studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Ankietę można wypełniać do 13 maja. Badanie dotyczące potrzeb socjalnych oraz sytuacji majątkowo-bytowej osób studiujących […]
  • Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, dr hab. Sławomir Żółtek, prof. ucz., 18 grudnia 2023 r. powołał zespół roboczy ds. przeprowadzenia badania dotyczącego potrzeb socjalnych oraz sytuacji majątkowo-bytowej studentów Uniwersytetu Warszawskiego. […]
  • Prof. Mikołaj Jasiński – Koordynator Zespołu Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia udzielił w ostatnich dniach wywiadu Dziennikowi Gazecie Prawnej, w którym omówił wyniki analiz z systemu ELA, dotyczących ekonomicznych losów absolwentów […]