• W związku z Zarządzeniem Rektora UW z dnia 19 marca 2021 w sprawie zmian organizacyjnych w administracji ogólnouniwersyteckiej Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia wchodzi w skład Biura Innowacji Dydaktycznych.
  • Oddajemy w Państwa ręce Raport z przeprowadzonego w grudniu 2020 oraz w styczniu 2021 badania poświęconego nauczaniu w dobie pandemii i perspektywom powrotu do normalności w dydaktyce na Uniwersytecie Warszawskim. […]
  • Szanowni Państwo, w związku z Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW oraz Komunikatem Rektora dotyczącym funkcjonowania uczelni od […]