• W czasopiśmie Edukacja ukazał się artykuł Who gets a job after graduation? Factors affecting the early career employment chances of higher education graduates in Poland, którego współautorami są badacze z […]
  • Wywiad dr hab. Mikołaja Jasińskiego. „Z reguły tylko pracodawca wie, ile zapłaci przyszłemu pracownikowi. Potencjalny pracobiorca przychodzi na rozmowę mając w głowie jakieś mity dotyczące możliwych zarobków.
  • Przygotowaliśmy raport badawczy z II edycji Studium karier absolwentów UW, który zawiera porównanie położenia absolwentów UW na rynku pracy z sytuacją absolwentów innych uczelni.