• Wywiad dr hab. Mikołaja Jasińskiego. „Z reguły tylko pracodawca wie, ile zapłaci przyszłemu pracownikowi. Potencjalny pracobiorca przychodzi na rozmowę mając w głowie jakieś mity dotyczące możliwych zarobków.
  • Przygotowaliśmy raport badawczy z II edycji Studium karier absolwentów UW, który zawiera porównanie położenia absolwentów UW na rynku pracy z sytuacją absolwentów innych uczelni.
  • 30 listopada br. odbyło się seminarium „Wykorzystanie danych administracyjnych dla celów badawczych i oceny skutków polityk publicznych”, zorganizowane przez Instytut Badań Strukturalnych.