• Zintegrowana Platforma Analityczna (ZPA) to projekt, którego celem jest utworzenie narzędzia do analizy danych, pochodzących z niemalże 700 polskich rejestrów administracyjnych. Budowana równolegle z realizacją sześciu programów badawczych ma być […]
  • Uniwersytet Warszawski prowadzi badanie ankietowe wśród osób, które rozpoczęły w tym roku nowe studia – I i II stopnia lub jednolite magisterskie. Celem tego badania jest zebranie opinii na temat […]
  • W Polsce wartość innowacyjnej gospodarki opartej na danych szacowana jest na 6,2 mld euro, a w 2025 r. może to być nawet 12 mld euro – wynika z raportu Polskiego […]