• Uniwersytet Warszawski prowadzi badanie ankietowe wśród osób, które rozpoczęły w tym roku nowe studia – I i II stopnia lub jednolite magisterskie. Celem tego badania jest zebranie opinii na temat […]
  • W Polsce wartość innowacyjnej gospodarki opartej na danych szacowana jest na 6,2 mld euro, a w 2025 r. może to być nawet 12 mld euro – wynika z raportu Polskiego […]
  • W dniach 20-23 sierpnia 2019 roku Mikołaj Jasiński, Tomasz Zając i Marek Bożykowski uczestniczyli w międzynarodowej konferencji „14th Conference of the European Sociological Association. Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and […]