• Oddajemy w Państwa ręce Raport z przeprowadzonego w grudniu 2020 oraz w styczniu 2021 badania poświęconego nauczaniu w dobie pandemii i perspektywom powrotu do normalności w dydaktyce na Uniwersytecie Warszawskim. […]
  • Szanowni Państwo, w związku z Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW oraz Komunikatem Rektora dotyczącym funkcjonowania uczelni od […]
  • Zintegrowana Platforma Analityczna (ZPA) to projekt, którego celem jest utworzenie narzędzia do analizy danych, pochodzących z niemalże 700 polskich rejestrów administracyjnych. Budowana równolegle z realizacją sześciu programów badawczych ma być […]