• Do 13 czerwca studenci Uniwersytetu Warszawskiego mogą wziąć udział w ogólnouniwersyteckiej ankiecie, która ma na celu poznanie ich opinii m.in. na temat studiowania, identyfikacji z uczelnią czy funkcjonowania systemu wsparcia. […]
  • Do 18 kwietnia uczestnicy Szkół Doktorskich UW mogą wziąć udział w ankiecie, której celem jest poznanie na temat nowego sposobu kształcenia doktorskiego. Badanie przeprowadzi zespół Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia z […]
  • W badaniu można wziąć udział od 1 do 24 grudnia pod adresem https://ankieter.uw.edu.pl/surveys/13180/