• W tym roku odbywa się na naszej uczelni II edycja Badania Nauczycieli Akademickich i Lektorów – realizowana przez Pracownię Ewaluacji Jakości Kształcenia. Celem tego przedsięwzięcia jest poznanie opinii pracowników naukowo-dydaktycznych […]
  • 20 lipca 2018 roku Mikołaj Jasiński, Tomasz Zając i Marek Bożykowski uczestniczyli w światowej konferencji pn. „XIX ISA World Congress of Sociology”. W trakcie konferencji wygłosili referaty: „All That Glitters […]
  • W dniu 10 lipca 2018 roku podczas Seminarium Rankingowego Perspektywy 2018 organizowanego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, Mikołaj Jasiński wygłosił prezentację „Ekonomiczne Losy Absolwentów – najnowsza edycja badania i kierunki rozwoju”, a […]