Bez kategorii

Zapraszamy do udziału w badaniach jakościowych

W styczniu 2023 Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia będzie prowadziła wśród studentów i studentek UW badania jakościowe metodą zogniskowanych wywiadów grupowych (tzw. fokus-grupy). Do udziału zapraszamy osoby studiujące na ostatnim roku studiów I stopnia oraz na pierwszym roku studiów II stopnia.
Zgłoszenia do udziału w badaniu: https://forms.gle/oqRg8Y9NXZY9VqDF8
Badanie dotyczy dokonywania wyborów edukacyjnych oraz procesu studiowania na Uniwersytecie Warszawskim. Głównym celem tych i innych badań prowadzonych przez PEJK jest wprowadzenie takich zmian w funkcjonowaniu Uniwersytetu, dzięki którym Uczelnia będzie lepiej odpowiadała na potrzeby edukacyjne studentek i studentów.
Wszystkie dyskusje będą moderowane przez studentki i studentów Wydziału Socjologii UW. Dyskusje będą nagrywane, ale dostęp do nagrania będą mieć wyłącznie osoby z zespołu badawczego, a wypowiedzi są traktowane jako poufne. Po wykonaniu transkrypcji nagrania są niszczone.
Wyniki badań są publikowane w formie raportów, które otrzymują władze rektorskie. Raporty są także udostępniane publicznie na stronie PEJK. Wszelkie cytaty z wypowiedzi zamieszczane są w raporcie w taki sposób, by nie była możliwa identyfikacja osoby wypowiadającej się. Lista uczestników badania jest poufna i potraktowana zgodnie z kodeksem etyki socjologa. Lista ta będzie znana wyłącznie kilku osobom z zespołu PEJK i zniszczona niezwłocznie po zrealizowaniu badania.

Terminy badań:
na Karowej 18, sala 406
Osoby studiujące nauki społeczne
– ostatni rok studiów I stopnia – 10 stycznia (wtorek), godz. 19:00
– pierwszy rok studiów II stopnia – 11 stycznia (środa), godz. 19:00

Osoby studiujące nauki humanistyczne
– ostatni rok studiów I stopnia – 12 stycznia (czwartek), godz. 19:00
– pierwszy rok studiów II stopnia – 16 stycznia (poniedziałek), godz. 19:00

Osoby studiujące nauki ścisłe i przyrodnicze
na Wydziale Fizyki, Kampus Ochota, Pasteura 5, sala 2.22.
– ostatni rok studiów I stopnia – 17 stycznia (wtorek), godz. 19:00
– pierwszy rok studiów II stopnia – 18 stycznia (środa), godz. 19:00

Wszelkie pytania można kierować do prof. Joanny Koniecznej-Sałamatin na adres jkonieczna@uw.edu.pl