Bez kategorii

Zapraszamy ostatni rok studiów I stopnia

W dniu 5 grudnia 2022 rozpoczynamy badanie ankietowe pt. Ogólnouniwersytecka ankieta dla studentek i studentów ostatniego roku studiów I stopnia.
Badanie będzie trwało w dniach 5–28 grudnia br.
Celem badania jest poznanie opinii o studiach na UW oraz planów edukacyjno-zawodowych osób kończących studia I stopnia. Ankieta jest krótka: odpowiedzi na wszystkie pytania nie powinny zabrać więcej niż 10 minut.
Link do ankiety: https://ankieter.uw.edu.pl/surveys/20533/

Jak zawsze, badanie jest anonimowe. Ankieta będzie dostępna w języku polskim i angielskim poprzez system ankietujący zintegrowany z USOSweb. Do jej wypełnienia zostaną zaproszone jedynie osoby studiujące na ostatnim roku studiów I stopnia. Na początku badania osoby z grupy docelowej otrzymają mailowe zaproszenie do badania, a trakcie badania przypomnienia – trafią one do osób, które jeszcze nie wypełniły ankiety.
Wyniki ankiety zostaną opracowane przez zespół PEJK i przekazane w formie raportu zespołowi rektorskiemu. Na podstawie tych wyników powstanie również publikacja, która będzie dostępna dla społeczności akademickiej.