Bez kategorii

Ankieta dla studentów i studentek UW

Do 13 czerwca studenci Uniwersytetu Warszawskiego mogą wziąć udział w ogólnouniwersyteckiej ankiecie, która ma na celu poznanie ich opinii m.in. na temat studiowania, identyfikacji z uczelnią czy funkcjonowania systemu wsparcia. Badanie prowadzi zespół Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia, działającej w ramach Biura Innowacji Dydaktycznych.

Władzom uczelni zależy na tym, by poznać opinie studentek i studentów o różnych aspektach studiowania na UW. W tym celu badacze z Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia – zgodnie z wytycznymi Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia – przygotowali ankietę, której pytania dotyczą trzech obszarów:

  • satysfakcji ze studiów i studiowania oraz poczucia identyfikacji z uczelnią,
  • funkcjonowania systemu wsparcia skierowanego do studentów i studentek na UW,
  • aktywności akademickiej i zaangażowania w życie uczelni.

wersja w języku polskim
wersja w języku angielskim