Bez kategorii

Badanie warunków pracy nauczycieli akademickich

W badaniu można wziąć udział od 1 do 24 grudnia pod adresem https://ankieter.uw.edu.pl/surveys/13180/

Na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się trzecia edycja badania dotyczącego oceny wdrożenia na uczelni Zasad Europejskiej Karty Naukowca i Zasad postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Ankietę można wypełnić od 1 do 24 grudnia.

Prorektor ds. współpracy i spraw pracowniczych, prof. dr hab. Sambor Grucza, zwrócił się w liście do pracowników UW z prośbą o jak najszerszy dział w badaniu.