Ankiety doktoranckie

Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia prowadzi także ewaluację zajęć z zakresu dydaktyki szkoły wyższej dla doktorantów. Jednostki dydaktyczne UW mają możliwość korzystania z kursu realizowanego centralnie przez wykładowców z Wydziału Pedagogicznego lub organizują je we własnym zakresie. Bez względu na formę zajęć są one objęte obowiązkiem ewaluacji. Na początku każdego semestru jednostki, w których odbywają się te zajęcia powinny przesłać informację o terminie ich realizacji do Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego, używając formularza zamieszczonego poniżej.

Metodologia i organizacja badania są analogiczne do oceny zająć dydaktycznych dla studentów. Ankieta bazuje na krótkim kwestionariuszu. Doktoranci oceniają zajęcia pod koniec kursu. Zgromadzone ankiety przekazuje się do siedziby PEJK, mieszczącej się przy ul. Karowej 18.

Formularz informacyjny dotyczący zajęć z zakresu dydaktyki szkoły wyższej (do pobrania)

Formularze ankiet do oceny zajęć Dydaktyka Szkoły Wyższej dla Doktorantów: