Bez kategorii

Ankieta dla uczestników Szkół Doktorskich

Do 18 kwietnia uczestnicy Szkół Doktorskich UW mogą wziąć udział w ankiecie, której celem jest poznanie na temat nowego sposobu kształcenia doktorskiego. Badanie przeprowadzi zespół Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia z Biura Innowacji Dydaktycznych UW. Szkoły Doktorskie powstały w 2019 roku wraz z wejściem w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Obecnie w Szkołach Doktorskich UW kształci się prawie 1000 doktorantów, którzy pracują nad rozprawami doktorskimi w 24 dyscyplinach. W celu podniesienia jakości kształcenia doktorantów władze Uniwersytetu Warszawskiego oraz dyrektorzy Szkół Doktorskich chcą poznać opinie doktorantów. Ankieta została przygotowana przez zespół badaczy z zespołu Pracowni Ewaluacji Kształcenia UW, a pytania dotyczą m.in.: organizacji kształcenia, współpracy z promotorem, aktywności naukowej, aktywności zawodowej oraz sytuacji bytowej. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie ok. 15 min.

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu!