Bez kategorii

Komunikat

W związku z Zarządzeniem Rektora UW z dnia 19 marca 2021 w sprawie zmian organizacyjnych w administracji ogólnouniwersyteckiej Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia wchodzi w skład Biura Innowacji Dydaktycznych.