Bez kategorii

Dane sprawnie podane – Artykuł o projekcie ZPA w Piśmie „UW”

Zintegrowana Platforma Analityczna (ZPA) to projekt, którego celem jest utworzenie narzędzia do analizy danych, pochodzących z niemalże 700 polskich rejestrów administracyjnych. Budowana równolegle z realizacją sześciu programów badawczych ma być wsparciem dla twórców polityk publicznych. Beneficjentami platformy będzie zarówno administracja publiczna jak i nauka i gospodarka.

Projekt kierowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji, realizowany zaś przez naukowców Uniwersytetu Warszawskiego z Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia pod kierownictwem dr. hab. Mikołaja Jasińskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Szczegółowe informacje dotyczące założeń i idei projektu w najnowszym Piśmie „UW” nr 1(94), na s.15 w artykule Justyny Weber

Zachęcamy do lektury.