Bez kategorii

Dane publiczne – nowy impuls do rozwoju Polski

W Polsce wartość innowacyjnej gospodarki opartej na danych szacowana jest na 6,2 mld euro, a w 2025 r. może to być nawet 12 mld euro – wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Dane publiczne – nowy impuls do rozwoju Polski”.

Autorami raportu są pracownicy Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia: dr Marek Bożykowski, dr hab. Mikołaj Jasiński i dr Tomasz Zając. Współautorką jest też dr hab. prof. SGH Agnieszka Chłoń-Domińczak.

Raport przedstawia potencjał danych administracyjnych jako wsparcia dla analityki publicznej, „nowej ropy” dla gospodarki, ale w szczególności jako bezcenne źródło danych dla badań naukowych. Autorzy przedstawili organizacyjne, prawne i metodologiczne aspekty koncepcji wykorzystania i bezpiecznego udostępnienia informacji pochodzących z rejestrów administracyjnych. Jednym z opisanych narzędzi służących temu celowi jest realizowany przy udziale zespołu PEJK UW projekt Ministerstwa Cyfryzacji „Zintegrowana Platforma Analityczna”.