Bez kategorii

Projekt Zintegrowana Platforma Analityczna

Od 28 kwietnia PEJK realizuje, wspólnie ze Szkołą Główną Handlową, Ministerstwem Cyfryzacji, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Zdrowia, projekt Zintegrowana Platforma Analityczna. Głównymi celami projektu jest stworzenie:

  • platformy współpracy środowiska naukowego i administracji publicznej przy rozwijaniu analityki wspierającej polityki publiczne,
  • stałych mechanizmów pozwalających na bezpieczne udostępnianie zasobów informacyjnych Państwa do analityk publicznych i badań naukowych.