Bez kategorii

Czwarta edycja Systemu ELA

4 lipca wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz kierownik Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenie dr hab. Mikołaj Jasiński, szef Zespołu Ekspertów ELA zainaugurowali najnowszą edycję systemu ELA. Dzięki nowej ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce udało się zastosować nowe wskaźniki, które jeszcze lepiej ukazują losy absolwentów szkół wyższych.

ela.nauka.gov.pl

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.