Bez kategorii

Jakie są powody niekończenia studiów?

Na to pytanie starają się odpowiedzieć Tomasz Zając i Agata Komendant-Brodowska w artykule, który ukazał się w czasopiśmie Tertiary Education and Management. W badaniu autorzy skupili się na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego. Opierając się na wynikach badań ankietowych, wywiadów pogłębionych oraz analizy danych administracyjnych wskazali grupy najbardziej narażone na przedwczesne odejście ze studiów (ang. dropout) oraz opracowali typologię przyczyn odchodzenia. Wyróżnili trzy główne grupy osób przerywających naukę: osoby, które dropout zaplanowały, osoby, które nie sprostały wymaganiom studiów oraz osoby, które odchodzą z powodu rozczarowania studiami. Niezwykle istotnym problemem okazała się niedostateczna wiedza o kierunkach studiów, jaką badani dysponowali w momencie dokonywania wyboru kierunku.

Tekst dostępny jest tutaj.