Bez kategorii

XIX ISA World Congress of Sociology

20 lipca 2018 roku Mikołaj Jasiński, Tomasz Zając i Marek Bożykowski uczestniczyli w światowej konferencji pn. „XIX ISA World Congress of Sociology”. W trakcie konferencji wygłosili referaty:

  • „All That Glitters Is Not Gold. Inequality of Labour Market Outcomes Among Polish STEM Graduates.” (Tomasz Zając),
  • „A New Hope – Integrated Information from Registers As a Chance for Policy Makers and Scientists in Poland” (Mikołaj Jasiński, Tomasz Zając, Marek Bożykowski).

Oba referaty zostały bardzo dobrze przyjęte. Ich efektem była ciekawa dyskusja oraz propozycje współpracy ze strony znaczących zagranicznych ośrodków badawczych.