Bez kategorii

Seminarium Rankingowe Perspektywy 2018

W dniu 10 lipca 2018 roku podczas Seminarium Rankingowego Perspektywy 2018 organizowanego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, Mikołaj Jasiński wygłosił prezentację „Ekonomiczne Losy Absolwentów – najnowsza edycja badania i kierunki rozwoju”, a następnie Mikołaj Jasiński oraz Tomasz Zając wygłosili prezentację „Akademicki System Informacji (ASIA) – narzędzie wspierające rekrutację”.

Uniwersytet Warszawski został przez Prezesa oraz Kapitułę Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” uznany za uczelnię szczególnie przyczyniającą się do rozwoju idei otwartości danych i transparentności nauki oraz zaangażowanej w rozwijanie innowacyjności w nauce i szkolnictwie wyższym.