Bez kategorii

Ruszyła 3 edycja Systemu ELA

8 czerwca ruszyła trzecia edycja Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ela.nauka.gov.pl). System ten wykorzystuje dane gromadzone w bazie POL-on przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz informacje z rejestrów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Twórcami systemu jest zespół naukowców Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia pod kierunkiem dr. hab. Mikołaja Jasińskiego. System ELA jest rozwijany w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym przez zespół, w którego składzie kluczową funkcję pełnią naukowcy z PEJK UW. Od 2014 analizowane są losy ponad 1,1 miliona absolwentów prawie 28 tysięcy programów studiów (z trzech roczników) z 390 uczelni w Polsce. W tym roku zostało system ELA udostępnił ponad 120 tysięcy raportów mających ułatwić maturzystom wybór najlepszego kierunku studiów.
W najnowszej edycji, dzięki staraniom zespołu analitycznego ELA, został udostępniony nowy sposób prezentacji wyników – w postaci czytelnych infografik. Przedstawiają one m.in. budżet aktywności absolwentów – jaką część okresu po dyplomie przeciętny absolwent spędza na pracy, bezrobociu, podejmowaniu studiów itd.
Zachęcamy do zapoznania się z tym systemem: ela.nauka.gov.pl