Bez kategorii

Kto ma największe szanse na rynku pracy?

W czasopiśmie Edukacja ukazał się artykuł Who gets a job after graduation? Factors affecting the early career employment chances of higher education graduates in Poland, którego współautorami są badacze z PEJK. W artykule przeanalizowane zostały czynniki wpływające na szanse zatrudnienia absolwentów studiów drugiego stopnia, którzy zakończyli naukę w roku 2014. W artykule wykorzystano dane pochodzących z Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych, które obejmują historie zatrudnienia w pierwszych dwóch latach po uzyskaniu dyplomu.

Pełen tekst artykułu dostępny jest tutaj.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.