Slajdy

II EDYCJA STUDIUM KARIER ABSOLWENTÓW UW

Przygotowaliśmy raport badawczy z II edycji Studium karier absolwentów UW, który zawiera porównanie położenia absolwentów UW na rynku pracy z sytuacją absolwentów innych uczelni.

W ramach tego przedsięwzięcia przygotowano suplementy w postaci 171 raportów opisujących sytuację absolwentów poszczególnych kierunków studiów. Opracowania te zawierają zestawienie najważniejszych wskaźników charakteryzujących sytuację zawodową naszych absolwentów.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.