Slajdy

II EDYCJA STUDIUM KARIER ABSOLWENTÓW UW

Przygotowaliśmy raport badawczy z II edycji Studium karier absolwentów UW, który zawiera porównanie położenia absolwentów UW na rynku pracy z sytuacją absolwentów innych uczelni.

W ramach tego przedsięwzięcia przygotowano suplementy w postaci 171 raportów opisujących sytuację absolwentów poszczególnych kierunków studiów. Opracowania te zawierają zestawienie najważniejszych wskaźników charakteryzujących sytuację zawodową naszych absolwentów.