Slajdy

STUDENCKIE ANKIETY OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia od lat zarządza systemem studenckich ankiet oceny zajęć dydaktycznych. Celem tego przedsięwzięcia jest ewaluacja zajęć dydaktycznych prowadzonych na UW.

W roku akademickim 2016/2017 w semestrze zimowym:
– zbadano 3 174 grupy zajęciowe;
– wypełniono 46 362 ankiety;
– response rate w przeciętnej grupie zajęciowej: 72%.