Slajdy

SEMINARIUM INSTYTUTU BADAŃ STRUKTURALNYCH

30 listopada br. odbyło się seminarium „Wykorzystanie danych administracyjnych dla celów badawczych i oceny skutków polityk publicznych”, zorganizowane przez Instytut Badań Strukturalnych.

Uczestniczyło w nim kilkunastu ekspertów: przedstawicieli środowiska naukowego oraz administracji publicznej, którzy w swojej pracy wykorzystują duże zbiory danych gromadzonych przez instytucje publiczne. Podczas spotkania Mikołaj Jasiński oraz Agnieszka Chłoń-Domińczak wygłosili prezentację nt. danych zebranych w ramach Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), które pozwalają na śledzenie sytuacji absolwentów na rynku pracy zależnie od ukończonego kierunku studiów.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.