Slajdy

SEMINARIUM INSTYTUTU BADAŃ STRUKTURALNYCH

30 listopada br. odbyło się seminarium „Wykorzystanie danych administracyjnych dla celów badawczych i oceny skutków polityk publicznych”, zorganizowane przez Instytut Badań Strukturalnych.

Uczestniczyło w nim kilkunastu ekspertów: przedstawicieli środowiska naukowego oraz administracji publicznej, którzy w swojej pracy wykorzystują duże zbiory danych gromadzonych przez instytucje publiczne. Podczas spotkania Mikołaj Jasiński oraz Agnieszka Chłoń-Domińczak wygłosili prezentację nt. danych zebranych w ramach Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), które pozwalają na śledzenie sytuacji absolwentów na rynku pracy zależnie od ukończonego kierunku studiów.