PEJK wspólnie z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji pracuje nad doskonaleniem Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych.

30 czerwca 2017 roku została udostępniona jego 2 edycja – system został uzupełniony o dane dotyczące absolwentów rocznika 2015. http://ela.nauka.gov.pl

Slajdy

Obrazek MONITORING EKONOMICZNYCH LOSÓW ABSOLWENTÓW – 2 EDYCJA