Ankiety oceny zajęć dydaktycznych

Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia kieruje od 2008 roku na Uniwersytecie Warszawskim ujednoliconym systemem studenckich ankiet oceny zajęć dydaktycznych. Wśród celów, branych pod uwagę przy tworzeniu systemu, najważniejszym było stworzenie możliwości efektywnego i jak najmniej obciążającego uczelnię mechanizmu prowadzenia systematycznych badań ewaluacyjnych, oraz łatwego sposobu opracowywania i dystrybucji wyników.

Ankiety studenckie

Ankiety doktoranckie (Dydaktyka Szkoły Wyższej)