Ocena zajęć dydaktycznych

Poniżej przedstawiamy harmonogram bieżącej edycji ankiety:

– do 3 listopada – zgłoszenia jednostek do udziału w badaniu,

– 6 – 17 listopada – weryfikacja przez jednostki danych w USOS-ie i potwierdzenie ich prawidłowości,

– 20 listopada – 1 grudnia – przygotowanie baz danych, generowanie kart i naklejek przez PEJK,

– 4 – 22 grudnia – druk materiałów i odbiór przez jednostki z Zakładu Graficznego,

/wakacje zimowe: 23.12.2017 – 07.01.2018/

– 8 – 12 stycznia – przygotowanie przez jednostki kopert z ankietami,

– 15 – 26 stycznia – realizacja badania w jednostkach,

/sesja zimowa: 27.01.2018 – 09.02.2018/

– do 23 lutego – zwrot wypełnionych formularzy ankiet do Uczelnianego Centrum Personalizacji.