Kontakt

Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia
Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Karowa 18, pok. 202
00-324 Warszawa

tel. (22) 55 23 343

e-mail: pejk@uw.edu.pl