Bez kategorii

Ankieta dla studentów pierwszego roku

Uniwersytet Warszawski prowadzi badanie ankietowe wśród osób, które rozpoczęły w tym roku nowe studia – I i II stopnia lub jednolite magisterskie. Celem tego badania jest zebranie opinii na temat studiów oraz diagnoza problemów, z którymi spotykają się nowoprzyjęci studenci.

Studenci pierwszego roku studiów licencjackich, magisterskich i jednolitych są zaproszeni do udziału w badaniu, które pozwoli uczelni na lepsze zrozumienie ich problemów i podjęcie działań poprawiających warunki studiowania na UW.

Badanie prowadzone jest przy pomocy aplikacji zintegrowanej z USOSweb. Dostęp do ankiety wymaga zalogowania (tak samo, jak do USOSweb).

Badanie potrwa do 6 stycznia. Gorąco zachęcamy do udziału w badaniu!

Link do badania

Gwarantujemy poufność zebranych danych. Po zakończeniu badania wszystkie odpowiedzi zostaną całkowicie zanonimizowane, a dostęp do nich będzie miał wyłącznie wąski zespół badawczy PEJK UW. Wyniki będą prezentowane tylko w postaci zbiorczych zestawień statystycznych (tabel, wykresów), niepozwalających na identyfikację pojedynczych respondentów.